Ziņojums par atbilstību 2017 2016 2015

AS “Latvijas elektriskie tīkli” 2015.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati

AS “Latvijas elektriskie tīkli” nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2015. gada 30. septembrī

AS “Latvijas elektriskie tīkli” nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā

AS “Latvijas elektriskie tīkli” nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2015. gada 31. martā

2014

AS “Latvijas elektriskie tīkli” gada pārskats 2014

2013

AS “Latvijas elektriskie tīkli” gada pārskats 2013

2012

AS “Latvijas elektriskie tīkli” gada pārskats 2012

2011

AS “Latvijas elektriskie tīkli” gada pārskats 2011