Trešais Latvijas-Igaunijas pārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts visam Baltijas reģionam, kas nodrošinās Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, efektīvu elektroenerģijas tirgus darbību Baltijā un konkurētspēju kā Baltijas valstu iekšienē tā arī starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Projekts ir realizējams līdz 2020.gadam un ir iekļauts Latvijas un Eiropas pārvades sistēmas attīstības plānā.

Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma variants ir maršruts Sindi-Rīga, kura ietvaros paredzēts izbūvēt 330kV gaisvadu augstsprieguma elektrolīniju ar kopējo garumu Latvijas un Igaunijas teritorijā ap 200 km starp apakšstacijām Kilingi-Nimme Igaunijā un Rīgas TEC2 Latvijā. Jaunā pārvades līnija Latvijā un Igaunijā tiks izbūvēta pārsvarā pa jau eksistējošām elektropārvades līniju trasēm. Papildus priekšrocība ir 110kV pārvades tīkla drošuma paaugstināšana posmā Rīga – Rūjiena.

Iesniegums par paredzēto darbību.

Vairāk informācijas par projekta sākotnējām sabiedriskām apspriešanām.

Vairāk informācijas par ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskām apspriedēm.

2016. gada 16. februārī ietekmes uz vidi novērtējums iesniegts Vides Pārraudzības Valsts birojā.

2016. gada 22. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta aktualizētā un precizētā ietekmes uz vidi novērtējuma versija, pievienojot Sikspārņu eksperta vērtējumu un pārskatu par veiktajiem papildinājumiem un precizējumiem.

 

Vairāk informācijas par Kurzemes loka un Latvijas-Igaunijas pārvades tīkla trešā starpsavienojuma projektiem skatiet AS “Augstsprieguma tīkls” mājaslapā.