Ziņojums par atbilstību 2020.gada pārskati 2019. gada pārskati 2018.gada pārskati 2017.gada pārskati 2016.gada pārskati 2015.gada pārskati

AS “Latvijas elektriskie tīkli” 2015.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati

AS “Latvijas elektriskie tīkli” nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2015. gada 30. septembrī

AS “Latvijas elektriskie tīkli” nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā

AS “Latvijas elektriskie tīkli” nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2015. gada 31. martā

2014.gada pārskati

AS “Latvijas elektriskie tīkli” gada pārskats 2014

2013.gada pārskati

AS “Latvijas elektriskie tīkli” gada pārskats 2013

2012.gada pārskati

AS “Latvijas elektriskie tīkli” gada pārskats 2012

2011.gada pārskati

AS “Latvijas elektriskie tīkli” gada pārskats 2011