TEC_HES_savienojums

330 kV elektropārvades līnijas izbūves projekts Rīgas TEC2 – Rīgas HES ir Latvijas elektroenerģijas pārvades tīkla Rīgas mezgla pastiprinājums, kas nodrošinās Igaunijas–Latvijas trešā starpsavienojuma pilnu funkcionalitāti remontu un atslēgumu režīmos Rīgas reģiona pārvades elektrotīklos, uzlabos rekonstruētā Rīgas TEC2 jaudas izdošanas spējas (1.att.).

Aptuvenais līnijas garums 15 km. Līnijas trase atrodas blīvi apdzīvotās un apbūvētās teritorijās un tās ceļā atrodas vairāki krustojumi un tuvinājumi ar citām inženiertehniskajām būvēm: dzelzceļiem, autoceļiem, kā arī ūdenstilpņu šķērsojumi. Dažos posmos līnija tiks veidota pa esošo 330 kV līniju trasēm, bet dažos posmos līnija būs jāveido 330 kV pazemes kabeļu līnijas izpildījumā. Līnijas posms no Daugavas labā krasta līdz kreisajam krastam (Rīgas HES 330 kV apakšstacija) pāri Daugavas upei ir plānots Rīgas HES lejas bjefā gaisvadu izpildījumā, lai ar zemūdens kabeli nesabojātu Rīgas HES lejas bjefa augsnes slāni zem Daugavas upes.

Gaisvadu risinājums izvēlēts, lai samazinātu papildu apgrūtinājumu apjomu, ar elektropārvades līnijas aizsargjoslām apgrūtināmo teritoriju skaitu un platību, tādējādi tiek mazāk ietekmēta vide.

 

Vairāk informācijas par projektu AS “Augstspriegums tīkls” mājaslapā.

ES_finanse_lv