Kurzemes loks” ir energoinfrastruktūras projekts, kura ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV gaisvadu augstsprieguma elektrolīniju Latvijas rietumu daļā, lai novērstu līdz šim iztrūkstošo palielinātas jaudas pieslēgumu iespējamību Kurzemē.

Kurzemes loks ir daļa no lielāka – NordBalt – projekta, kura realizācijas ietvaros paredzēta Latvijas – Lietuvas – Zviedrijas starpsavienojuma izbūve, lai uzlabotu visas Baltijas energoapgādes drošumu. Starptautiskā energoinfrastruktūras attīstības projekta realizācijas rezultātā tiks attīstīts Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pirkšanas, pārdošanas un tranzīta iespējas ar citām Eiropas Savienības valstīm.

Kurzemes loka izbūve nepieciešama galvenokārt tāpēc, ka esošais 110 kV elektroenerģijas pārvades tīkls nenodrošina pietiekamu Kurzemes reģiona elektroapgādes drošumu.

Kurzemes loka jauno 330 kV elektrolīniju kopējais garums plānots ap 330 km, jauda – 800 MW, izmaksas – ap 220 milj. Eiro, pusi no kā sedz Eiropas Komisija līdzfinansējuma programmas ietvaros.

Vairāk informācijas par projektu AS “Augstspriegums tīkls” mājaslapā.

ES_finanse_lv